Skip to main content

Gegevensbescherming

Persoonsgerelateerde gegevens
Voor de exploitanten van deze pagina’s is de bescherming van uw persoonlijke gegevens een zeer serieuze zaak. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens op vertrouwelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsmede deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het gebruik van onze website is in het algemeen zonder aanduiding van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zoverre op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) verkregen worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht in internet (bv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie, wissen, blokkeren
U hebt op ieder moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover evenals over verdere vragen wat betreft het thema persoonsgerelateerde gegevens kunt u op ieder willekeurig moment contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres.

Server-logbestanden
De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype/browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang maakt
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon gekoppeld worden. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Wij behouden ons voor om deze gegevens achteraf te controleren, als wij concrete aanwijzingen van onwettig gebruik te weten komen.

Cookies
De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer gedownload worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in bepaalde gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Door het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S.

Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik door u van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen.

IP-anonimisering
In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. We gebruiken de functie op deze website. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een Opt-out-cookie gegenereerd waarmee de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomen wordt: Google Analytics deactiveren.

Contactformulier
Als u ons met het contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met als doel de bewerking van de aanvraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Bronverwijzing: eRecht24